Tarama Etiketi

dualar

Senden Başka Edindiğim Dertlerimi Affet Rabbim

Yarabbi affet beni…! umutsuzca çırpınışlarımı, çaresiz bekleyişimi, Dermansız aşkımı, yanılmalarımı,eğrilmelerimi,kaymalarımı, Nefsi arsızlığımı, senden başka edindiğim dertlerimi, Dünyevi ıstıraplarımı, Affet Rabbim Affet..

Dua ve Önemi

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen bütün Peygamberler ve Hak dostları; darlıkta ve bollukta, ıztırapta ve sürurda, gönüllerini dâima Hak Teâlâ’ya döndürmüşler ve bir niyaz iklîminde yaşamışlardır. Onlar, her halükârda Rabb’e yakarış hâlinde…

Salat-ı Tefciriye Nedir?

Salat-ı Tefriciye Duası “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve…

Dua Nedir ? Dua Nasıl Yapılır ?

Dua Nedir ? Dua Nasıl Yapılır ? Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına gelir. Dinimizde ise dua, Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve…

Dilek Duası Oku

Dilek Duası Arapça Okunuşu ” Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli şey’in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil…

Berat Kandili Dua’sı

BERAT KANDİLİ DUASI Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.Kainatın…

Arefe Günü Yapılacak Dualar Nelerdir

Arefe Günü Yapılacak Dualar Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:“ Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir (Hac da iken). Duaların en…

Kurban Kesemeyenlerin Okuyacağı Dua

Kurban kesmeye mali vaziyeti müsait olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra altı rekat namaz kılarlar. Namaza şöyle niyet edilir:   “Ya Rabbi, aciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücudumu huzurunda yere sererek…

Baş Ağrısı İçin Yapılacak Dua

Bismillahirrahmânirrahîm Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.” Resûlullah’ın Haşr sûresinin bu kısmını okuduğu zaman, mübârek elini,…