site
hd xxx tranny prozzie bangs butt.
lesbian duo enjoys analplay in closeup.xnnx

Ebu Hanife’nin Pratik Çözümü

21

İmam Ebu Hanife’nin Menakıb eserleri, tercüme-i hal ve tarih kitapları’nda geçen birkaç cevabını naklediyoruz.

1- Emevîler zamanında ayaklanan Hâricilerden Dahhak b. tufays Küfe mescidine baskın yaptı. Onlara göre, Hâricilerden baş­ka Müslümanların kanı helâldi. Ebû Hanîfe’nin karşısına geçip :

 

— Tevbe et, dedi. O da:

— Neden tevbe edeyim? dedi.

— Neden olacak, Hz. Ali ve Muâviye ihtilâfından hakemleri caiz görmeden tevbe edeceksin!

— Beni öldürecek misin, yoksa münazara mı yapacaksın?

— Münazara yapalım.

— Münazara yaptığımızda birşey hakkında ihtilâf edersek se­ninle benim aramda hakem, arabulucu kim olacak?

— İstediğin birini göster.

Ebû Hanîfe Dahhâk’ın adamlarından birine:

— Şuraya otur bakalım, ihtilâf edersek ihtilâf ettiğimiz şey hakkında bizim aramızda hakemlik yapacaksın, dedi. Sonra Dah-hâk’a dönerek:

—Aramızda bunun hükmüne razı mısın? diye sordu. O da

— Evet deyince :

— işte hakemliği sen de caiz gördün, kabul ettin, dedi.

— Dahhâk buna diyecek bir şey bulamıyarak sustu.

2- Kûfe’de bir adam varmış. Osman b. Affan Yahudi idi, dermiş. Ulema onu bir türlü ikna edip bu bâtıl sözünden vaz geçi-remezmiş. Ebû Hanîfe ona gelmiş ve :

— Sana dünürlüğe geldim, kızını istiyorum, demiş.

— Kime?

— Asîl ve şerefli bir adam, gayet zengin, Kur’ân-ı Kerîm’i ha­fız, son derece cömert. Geceleri ibadetle geçiriyor. Allah korkusun­dan göz yaşı döküyor.

— Yeter, aranan meziyetler için bunların bir kısmı bile kâfi.

— Yalnız bir kusuru var.

— Neymiş o?

— Adam Yahudi!

—- Fesuphanallah, buldun buldun da benim kızımı bir Yahu­diye vermemi mi istiyorsun?

— Vermez misin?

— Hayır!

—Sen bir kızını Yahudiye vermezsin de, Hz. Peygamber Efendimiz iki tane kızını Yahudiye nasıl olur da verir?

Yoruma kapalı.

https://chudaihd.com/ shemale ebony needs her hands on cock for solo action. porno filme porn movies darla cuckold.